நான்


பத்திரிகையாளனாக தற்சமயம் குமுதம் இதழில் பணியாற்றுகிறேன்.இதற்கு முன் குங்குமம் இதழில் 5வருடங்கள் நிருபர்&உதவியாசிரியராக பணி செய்துள்ளேன்